Czysta studnia bezpiecznym źródłem zdrowej wody!

PORADY

Najczęściej zadawane pytania na temat czyszczenia studni. Masz inne pytanie? Skontaktuj się z nami.


Dlaczego wykonuje się czyszczenie studni?
W każdej studni z biegiem czasu rozpoczyna się proces zanieczyszczenia ścian i dna, co pociąga za sobą obniżenie czystości wody. Jest to proces naturalny, a jego intensywność zależy od wielu czynników, takich jak np. rodzaj gleby, siła źródła, częstotliwość używania studni etc.
Na czym polega czyszczenie studni?
Czyszczenie studni obejmuje następujące prace: wypompowanie wody ze studni, wydobycie z dna osadów, mułu, śmieci itp., umycie wnętrza studni za pomocą myjki wysokociśnieniowej, wysypanie na dno żwiru płukanego oraz dezynfekcję.
Na czym polega dezynfekcja podczas czyszczenia studni?
Dezynfekcja studni polega na wlaniu do studni roztworu podchlorynu sodu w ilości odpowiedniej do ilości wody w studni liczonej w metrach sześciennych. Po dezynfekcji studni podchlorynem sodu trzeba wypompować zachlorowaną wodę.
Jak długo może trwać czyszczenie studni?
Czas trwania czyszczenia studni zależy od kilku czynników: ilości mułu i osadów z dna studni, ilości i tempa napływającej wody, głębokości studni. Standardowe czyszczenie studni może zająć około od 3 do 6 godzin.
Czy czyszczenie studni spowoduje zwiększony napływ wody do studni?
Czyszczenie studni może zwiększyć napływ wody do studni, jeśli wybrany z dna muł czy piasek był bardzo gęsty i zbity i mógł przez to ograniczać przenikanie wody. Nie można jednak dać gwarancji, że po wyczyszczeniu studni wody w studni będzie więcej.
Jak często powinno się wykonywać czyszczenie studni?
Konieczność czyszczenia studni wynika ze stopnia jej zamulenia, zabrudzenia cembrowiny itp. Czyszczenie studni jest wskazane, gdy woda ma nieprzyjemny zapach lub stała się mętna. Jeśli studnia jest źródłem wody pitnej, to profilaktycznie warto czyścić studnię raz na rok, najlepiej wiosną lub jesienią.